γερανογέφυρα βαρούλκα
 γερανογέφυρα βαρούλκα  English Version    
γερανογέφυρα βαρούλκα Αρχική σελίδα γερανογέφυρα βαρούλκα Προφίλ γερανογέφυρα βαρούλκα Έργα γερανογέφυρα βαρούλκα Ποιότητα γερανογέφυρα βαρούλκα Πελατολόγιο γερανογέφυρα βαρούλκα Υπηρεσίες γερανογέφυρα βαρούλκα Επικοινωνία
γερανογέφυρα βαρούλκα
γερανογέφυρα βαρούλκα
γερανογέφυρα βαρούλκα
[ ποιότητα ]

Η εταιρία «ΓΑΒΡΙΗΛ Γ. ΓΚΡΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» έχει δεσμευτεί στην παραγωγή και διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας σε λογικό κόστος.

Οι προσπάθειές μας αποβλέπουν στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Επιδιώκουμε την συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας και την εδραίωση των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος μας είναι να γίνουμε μόνιμοι συνεργάτες αξιόπιστων εταιριών για τις οποίες να αποτελούμε δυναμικό στήριγμα σε κάθε τους προσπάθεια.

Η διασφάλιση ποιότητας είναι μεγάλης σημασίας σ' όλο το φάσμα εργασιών της «ΓΑΒΡΙΗΛ Γ. ΓΚΡΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Η ποιότητα ενισχύεται δουλεύοντας με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με σαφείς διαδικασίες, σχεδιασμένες να αποκλείουν την επανάληψη των λαθών.

Είναι ευθύνη της διοίκησης να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται και αναθεωρούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες φιλοσοφίες της εταιρίας και των πελατών.

Κάθε εργαζόμενος εξασφαλίζει ότι οι επιδιώξεις της πολιτικής ποιότητας έχουν γίνει κατανοητές και συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέσα στο χώρο της δραστηριότητάς του.

Είναι ευθύνη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας να παρακολουθεί διαρκώς την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας με επιθεωρήσεις σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και οδηγιών καθώς και την ανάπτυξη αυτών όπου απουσιάζου.

Γερανογέφυρες βαρούλκα

αρχική σελίδα | προφίλ | έργα | ποιότητα | πελατολόγιο | επικοινωνία | english version
designed & developed by intersoft
γερανογέφυρα βαρούλκα